Jak powstają odkuwki?

Metal – jeden z najważniejszych surowców wytwórczych – jest często opisywany jako jeden z gwarantów tego, że przemysł może nadal dynamicznie się rozwijać. Jego doskonałe parametry techniczne sprawiają, że ma dziesiątki zastosowań i może sprawdzić się nawet w tak wymagających branżach, jak choćby górnictwo podziemne. Oczywiście, należy liczyć się z tym, że metal musi zostać wcześniej poddany obróbce. Jedną z technik jego przeobrażania jest kucie.

Odkuwki i ich specyfika

Aby stworzyć ramię przegubu lewe należy zatroszczyć się o to, aby zmienić nie tylko kształt, ale i właściwości kawałka metalu. Można przeobrażać go na wiele sposobów, a kluczem do sukcesu wydaje się znalezienie takiej metody obróbki, której efekt końcowy okaże się najbardziej satysfakcjonujący dla zleceniodawcy. Odkuwki stalowe powstają dzięki dość złożonemu procesowi. Najpierw przygotowuje się tak zwane wsady, potem nagrzewa się je do bardzo wysokiej temperatury, a następnie poddaje się metal tak zwanemu kuciu swobodnemu, choć może on trafić także do prasy kuźniczej.