Usunięcie WIBOR z umowy kredytowej

WIBOR to akronim, który utworzono od słów Warsaw Interbank Offered Rate. Pojęcie to stosowane jest w odniesieniu do wysokości oprocentowania pożyczek, których wzajemnie udzielają sobie banki. WIBOR wpływa też na wysokość oprocentowania kredytów w złotówkach ze zmiennym oprocentowaniem. Od kilku miesięcy WIBOR wynosi ponad siedem procent, co spowodowało wzrost wysokości rat. Nic więc dziwnego, że wielu kredytobiorców chce walczyć o unieważnienie WIBOR.

Czy można wygrać sprawę z bankiem o unieważnienie WIBOR?

Z problemem wysokiego WIBOR-u mierzy się obecnie mnóstwo osób. Spośród tych osób wiele decyduje się na walkę o jego usunięcie z umowy kredytowej. Kredytobiorca, który chce walczyć o unieważnienie WIBOR musi złożyć w sądzie pozew. Postępowanie sądowe może toczyć się nawet dwa lata albo dłużej. Kredytobiorcy mają jednak o co walczyć. Jeśli bowiem sąd uzna, że wskaźnik WIBOR to nieuczciwy i nieobiektywny warunek umowy, zostanie on usunięty z umowy, a kredytobiorca otrzyma zwrot nadpłaconych pieniędzy.